Article
10. Sınıf Kimya Ders Kitabı PDF Hali

2022-2023 Eğitim öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ortaöğretim kurumlarında iki farklı yayınevine (Meb, Pasifik) ait kimya ders kitabı okutulacaktır. Her iki kitap içerdikleri bilgiler bakımından birbiri ile uyumludurlar. Hem özel eğitim kurumlarında hem de devlet kurumlarında bu kitaplardan faydalanılacaktır.

Öğrencilerin basılı kitapları yanında taşımaları her zaman mümkün olmamaktadır. Bu sebeple PDF halinde olan ders kitaplarına erişim ihtiyaçları bulunmaktadır. MEB tarafından basımı yapılan 10. Sınıf kimya ders kitabına aşağıda verdiğimiz link üzerinden ulaşabilirsiniz.

MEB kimya kitabı üzerinden konuların anlaşılması istenilen düzeyde olmayınca, konuya daha iyi anlatan bir hoca ihtiyaç duyulmaktadır. Öğrencilerin severek ve beğenerek ders dinlediği Oktay hoca 10. Sınıf kimya öğrenmenize katkı sağlamaktadır. Kimyaozel.net üzerinde yer alan videolar bu kitaplarla birebir uyumludur.

2022-2023 yılı Eğitim Öğretim 10. Kimya Kitabında yer alan konu başlıkları aşağıdaki gibidir.

 

1. ÜNİTE KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR

 

1.BÖLÜM: KİMYANIN TEMEL KANUNLARI

Kütlenin Korunumu Kanunu (Antoine Lavoisier-1774) 

Sabit Oranlar Kanunu (Joseph Proust-1799) 

Katlı Oranlar Kanunu (John Dalton-1804)

2.BÖLÜM: MOL KAVRAMI

Mol Kavramının Tarihsel Süreç İçerisindeki Değişimi 

Bağıl Atom Kütlesi 

İzotop Atomlar Ve Ortalama Atom Kütlesi 

Mol Hesaplamaları

3.BÖLÜM: KİMYASAL TEPKİMELER VE DENKLEMLER

Kimyasal Tepkimeler 

Kimyasal Tepkime Denklemlerinin Denkleştirilmesi 

Kimyasal Tepkime Türler

4. BÖLÜM: KİMYASAL TEPKİMELERDE HESAPLAMALAR

Kimyasal Hesaplamalar 

Sınırlayıcı Bileşen Hesapları 

Yüzde Verim Hesaplamaları 

 

2. ÜNİTE KARIŞIMLA

 

1.BÖLÜM: HOMOJEN VE HETEROJEN KARIŞIMLAR

Homojen Ve Heterojen Karışımların Ayırt Edilmesinde Belirleyici Özellikler

Heterojen Karışımların Sınıflandırılması

Karışımların Çözünenin Tanecik Boyutuna Göre Sınıflandırılması 

Çözünme Ve Polarlık  

Çözünmüş Madde Oranlarını Belirten İfadeler 

Çözeltilerde Derişim  

Çözelti Hazırlama  

Çözeltilerin Özellikleri  

Çözeltilerin Donma Ve Erime Noktaları 

Kara Yollarında Buzlanmaya Karşı Alınan Önlemlerin Etkileri 

2. BÖLÜM: AYIRMA VE SAFLAŞTIRMA TEKNİKLERİ

Karışım Ayırma Teknikleri    

Mıknatıs İle Ayırma          

Tanecik Boyutu Farkından Yararlanarak Ayırma          

Yoğunluk Farkından Yararlanarak Ayırma           

Erime Noktası Farkından Yararlanarak Ayırma          

Kaynama Noktası Farkından Yararlanarak Ayırma         

Çözünürlük Farkından Yararlanarak Ayırma           

Karışımları Ayırma Deneyleri       

 

3.ÜNİTE ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR

 

1.BÖLÜM: ASİTLER VE BAZLAR   

 Asitlerin Ve Bazların Ayırt Edilmesi          

Asitlerin Özellikleri          

Bazların Özellikleri          

Asit Ve Bazların İndikatörlere Etkisi     

Ph Kavramı    

Günlük Hayatta Kullanılan Tüketim Maddelerinin Ph Değerleri      

Moleküler Düzeyde Asitlik-Bazlık           

2.BÖLÜM: ASİTLERİN VE BAZLARIN TEPKİMELERİ  

Asit-Baz Tepkimeleri     

Tuz Oluşumu           

Günlük Hayatta Asit-Baz Tepkimeleri           

Asit Ve Bazların Metallerle Etkileşimi   

Metallerin Tepkimeye Girme Eğilimlerine Göre Sınıflandırılması     

3.BÖLÜM: HAYATIMIZDAKİ ASİTLER VE BAZLAR  

Asit Ve Bazların Fayda Ve Zararları          

Asit Yağmurlarının Oluşumu     

Asit Yağmurlarının Çevreye Ve Tarihi Eserlere Etkisi

Asit Ve Bazlarla Çalışırken Dikkat Edilmesi Gerekenler   

Çamaşır Suyu Ve Tuz Ruhu       

Evsel Kimyasalların Tesisat Ve Çevre Açısından Sakıncaları      

4. BÖLÜM: TUZLAR   

Tuzların Özellikleri Ve Kullanım Alanları       

 

4.ÜNİTE KİMYA HER YERDE

 

1. BÖLÜM: YAYGIN GÜNLÜK HAYAT KİMYASALLARI

Temizlik Maddelerinin Özellikleri

Sabun Ve Deterjanın Temizleme Özelliği

Kişisel Temizlik Maddelerinin Fayda Ve Zararları

Hijyen Amacıyla Kullanılan Temizlik Maddeleri

Yaygın Polimerlerin Kullanım Alanları

Polimerlerin Olumlu Ve Olumsuz Özellikleri

Polimer Malzeme Bulunduran Oyuncak Ve Tekstil Ürünlerinin Zararları

Geri Dönüşümün Ülke Ekonomisine Katkısı

Kozmetik Malzemelerin İçerdiği Zararlı Kimyasallar

Parfüm, Saç Boyası, Kalıcı Dövme Boyası Ve Jölede Bulunan Kimyasallar

İlaç Formları

Yanlış Ve Gereksiz İlaç Kullanımının Zararları

2. BÖLÜM: GIDALAR

Hazır Gıdaları Seçerken Ve Tüketirken Dikkat Edilmesi Gerekenler  

Hazır Gıdaların Doğal Gıdalardan Farkları         

Hazır Gıda Etiketlerinin Önemi     

Koruyucular Renklendiriciler Ve Yapay Tatlandırıcıların Sağlık Üzerindeki Etkileri  

Günlük Tüketim Maddelerindeki Katkı Maddesi İçeriği Ve Katkı Maddesi

Yenilebilir Yağ Türleri    

Yağların Sınıflandırılması     

Yağ Endüstrisinde Kullanılan Kavramlar 

Yenilebilir Yağların Yanlış Kullanımı Ve Sağlığa Etkileri   

 

 

2022-2023 10.sınıf MEB Yayınları Kimya Ders Kitabı İndir

 

2022-2023 10.sınıf Pasifik Yayınları Kimya Ders Kitabı İndir

 

    Yorumlar

    İlk yorumu siz yazın!

Yorum Ekle